Something is happening now
ni-/ki- word ê-/kâ- word
I nitakosîn ê-akosîyân
you (one) kitakosîn ê-akosîyan
s/he akosîw ê-akosît
we nitakosînân ê-akosîyâhk
you and we kitakosînaw
kitakosînânaw
ê-akosîyahk
you (all) kitakosînâwâw ê-akosîyêk
they akosîwak ê-akosîcik
s/he/they (further) akosîyiwa ê-akosîyit
someone akosîniwiw
akosîniwan
akosînâniwan
ê-akosîhk
ê-akosîniwahk
ê-akosînâniwahk
Command/Request
Right now
you (one) akosî
Something is happening now
ni-/ki- word ê-/kâ- word
I nitakosîn ê-akosîyân
you (one) kitakosîn ê-akosîyan
s/he akosîw ê-akosît
we nitakosînân ê-akosîyâhk
you and we kitakosînaw
kitakosînânaw
ê-akosîyahk
you (all) kitakosînâwâw ê-akosîyêk
they akosîwak ê-akosîcik
s/he/they (further) akosîyiwa ê-akosîyit
someone akosîniwiw
akosîniwan
akosînâniwan
ê-akosîhk
ê-akosîniwahk
ê-akosînâniwahk
Something happened earlier
ni-/ki- word ê-/kâ- word
I nikî-akosîn ê-kî-akosîyân
you (one) kikî-akosîn ê-kî-akosîyan
s/he kî-akosîw ê-kî-akosît
we nikî-akosînân ê-kî-akosîyâhk
you and we kikî-akosînaw
kikî-akosînânaw
ê-kî-akosîyahk
you (all) kikî-akosînâwâw ê-kî-akosîyêk
they kî-akosîwak ê-kî-akosîcik
s/he/they (further) kî-akosîyiwa ê-kî-akosîyit
Someone wants something to happen
ni-/ki- word ê-/kâ- word
I niwî-akosîn ê-wî-akosîyân
you (one) kiwî-akosîn ê-wî-akosîyan
s/he wî-akosîw ê-wî-akosît
we niwî-akosînân ê-wî-akosîyâhk
you and we kiwî-akosînaw
kiwî-akosînânaw
ê-wî-akosîyahk
you (all) kiwî-akosînâwâw ê-wî-akosîyêk
they wî-akosîwak ê-wî-akosîcik
s/he/they (further) wî-akosîyiwa ê-wî-akosîyit
Something will certainly happen
ni-/ki- word
I nika-akosîn
you (one) kika-akosîn
s/he ka-akosîw
we nika-akosînân
you and we kika-akosînaw
kika-akosînânaw
you (all) kika-akosînâwâw
they ka-akosîwak
s/he/they (further) ka-akosîyiwa
For something to happen
ka- word ta- word
I ka-akosîyân ta-akosîyân
you (one) ka-akosîyan ta-akosîyan
s/he ka-akosît ta-akosît
we ka-akosîyâhk ta-akosîyâhk
you and we ka-akosîyahk ta-akosîyahk
you (all) ka-akosîyêk ta-akosîyêk
they ka-akosîcik ta-akosîcik
s/he/they (further) ka-akosîyit ta-akosîyit
When something happens
I akosîyâni
you (one) akosîyani
s/he akosîci
we akosîyâhki
you and we akosîyahko
akosîyahki
you (all) akosîyêko
they akosîtwâwi
s/he/they (further) akosîyici
Command/Request
Right now Later on
you (one) akosî akosîhkan
you and we akosîtân akosîhkahk
you (all) akosîk akosîhkêk
PRESENT TENSE
Independent Conjunct
1s nitakosîn ê-akosîyân
2s kitakosîn ê-akosîyan
3s akosîw ê-akosît
1p nitakosînân ê-akosîyâhk
21 kitakosînaw
kitakosînânaw
ê-akosîyahk
2p kitakosînâwâw ê-akosîyêk
3p akosîwak ê-akosîcik
4 akosîyiwa ê-akosîyit
X akosîniwiw
akosîniwan
akosînâniwan
ê-akosîhk
ê-akosîniwahk
ê-akosînâniwahk
PAST TENSE
Independent Conjunct
1s nikî-akosîn ê-kî-akosîyân
2s kikî-akosîn ê-kî-akosîyan
3s kî-akosîw ê-kî-akosît
1p nikî-akosînân ê-kî-akosîyâhk
21 kikî-akosînaw
kikî-akosînânaw
ê-kî-akosîyahk
2p kikî-akosînâwâw ê-kî-akosîyêk
3p kî-akosîwak ê-kî-akosîcik
4 kî-akosîyiwa ê-kî-akosîyit
FUTURE INTENTIONAL TENSE
Independent Conjunct
1s niwî-akosîn ê-wî-akosîyân
2s kiwî-akosîn ê-wî-akosîyan
3s wî-akosîw ê-wî-akosît
1p niwî-akosînân ê-wî-akosîyâhk
21 kiwî-akosînaw
kiwî-akosînânaw
ê-wî-akosîyahk
2p kiwî-akosînâwâw ê-wî-akosîyêk
3p wî-akosîwak ê-wî-akosîcik
4 wî-akosîyiwa ê-wî-akosîyit
FUTURE DEFINITE TENSE
Independent
1s nika-akosîn
2s kika-akosîn
3s ka-akosîw
1p nika-akosînân
21 kika-akosînaw
kika-akosînânaw
2p kika-akosînâwâw
3p ka-akosîwak
4 ka-akosîyiwa
FUTURE/INFINITIVE
Conjunct: ka- Conjunct: ta-
1s ka-akosîyân ta-akosîyân
2s ka-akosîyan ta-akosîyan
3s ka-akosît ta-akosît
1p ka-akosîyâhk ta-akosîyâhk
21 ka-akosîyahk ta-akosîyahk
2p ka-akosîyêk ta-akosîyêk
3p ka-akosîcik ta-akosîcik
4 ka-akosîyit ta-akosîyit
FUTURE CONDITIONAL
1s akosîyâni
2s akosîyani
3s akosîci
1p akosîyâhki
21 akosîyahko
akosîyahki
2p akosîyêko
3p akosîtwâwi
4 akosîyici
IMPERATIVE
Immediate Delayed
2s akosî akosîhkan
21 akosîtân akosîhkahk
2p akosîk akosîhkêk

akosîw (Verb, VAI)

Loading recordings...

akosîw
  • ← √akosî- +  Verb +  Animate Intransitive +  Independent +  Present +  Actor: 3rd Person Singular
  • masinahikêwina →
Something is happening now
ni-/ki- word ê-/kâ- word
I nitâhkosin ê-âhkosiyân
you (one) kitâhkosin ê-âhkosiyan
s/he âhkosiw ê-âhkosit
we nitâhkosinân ê-âhkosiyâhk
you and we kitâhkosinaw
kitâhkosinânaw
ê-âhkosiyahk
you (all) kitâhkosinâwâw ê-âhkosiyêk
they âhkosiwak ê-âhkosicik
s/he/they (further) âhkosiyiwa ê-âhkosiyit
someone âhkosiniwan
âhkosiniwiw
âhkosinâniwan
ê-âhkosihk
ê-âhkosiniwahk
ê-âhkosinâniwahk
Command/Request
Right now
you (one) âhkosi
Something is happening now
ni-/ki- word ê-/kâ- word
I nitâhkosin ê-âhkosiyân
you (one) kitâhkosin ê-âhkosiyan
s/he âhkosiw ê-âhkosit
we nitâhkosinân ê-âhkosiyâhk
you and we kitâhkosinaw
kitâhkosinânaw
ê-âhkosiyahk
you (all) kitâhkosinâwâw ê-âhkosiyêk
they âhkosiwak ê-âhkosicik
s/he/they (further) âhkosiyiwa ê-âhkosiyit
someone âhkosiniwan
âhkosiniwiw
âhkosinâniwan
ê-âhkosihk
ê-âhkosiniwahk
ê-âhkosinâniwahk
Something happened earlier
ni-/ki- word ê-/kâ- word
I nikî-âhkosin ê-kî-âhkosiyân
you (one) kikî-âhkosin ê-kî-âhkosiyan
s/he kî-âhkosiw ê-kî-âhkosit
we nikî-âhkosinân ê-kî-âhkosiyâhk
you and we kikî-âhkosinaw
kikî-âhkosinânaw
ê-kî-âhkosiyahk
you (all) kikî-âhkosinâwâw ê-kî-âhkosiyêk
they kî-âhkosiwak ê-kî-âhkosicik
s/he/they (further) kî-âhkosiyiwa ê-kî-âhkosiyit
Someone wants something to happen
ni-/ki- word ê-/kâ- word
I niwî-âhkosin ê-wî-âhkosiyân
you (one) kiwî-âhkosin ê-wî-âhkosiyan
s/he wî-âhkosiw ê-wî-âhkosit
we niwî-âhkosinân ê-wî-âhkosiyâhk
you and we kiwî-âhkosinaw
kiwî-âhkosinânaw
ê-wî-âhkosiyahk
you (all) kiwî-âhkosinâwâw ê-wî-âhkosiyêk
they wî-âhkosiwak ê-wî-âhkosicik
s/he/they (further) wî-âhkosiyiwa ê-wî-âhkosiyit
Something will certainly happen
ni-/ki- word
I nika-âhkosin
you (one) kika-âhkosin
s/he ka-âhkosiw
we nika-âhkosinân
you and we kika-âhkosinaw
kika-âhkosinânaw
you (all) kika-âhkosinâwâw
they ka-âhkosiwak
s/he/they (further) ka-âhkosiyiwa
For something to happen
ka- word ta- word
I ka-âhkosiyân ta-âhkosiyân
you (one) ka-âhkosiyan ta-âhkosiyan
s/he ka-âhkosit ta-âhkosit
we ka-âhkosiyâhk ta-âhkosiyâhk
you and we ka-âhkosiyahk ta-âhkosiyahk
you (all) ka-âhkosiyêk ta-âhkosiyêk
they ka-âhkosicik ta-âhkosicik
s/he/they (further) ka-âhkosiyit ta-âhkosiyit
When something happens
I âhkosiyâni
you (one) âhkosiyani
s/he âhkosici
we âhkosiyâhki
you and we âhkosiyahko
âhkosiyahki
you (all) âhkosiyêko
they âhkositwâwi
s/he/they (further) âhkosiyici
Command/Request
Right now Later on
you (one) âhkosi âhkosihkan
you and we âhkositân âhkosihkahk
you (all) âhkosik âhkosihkêk
PRESENT TENSE
Independent Conjunct
1s nitâhkosin ê-âhkosiyân
2s kitâhkosin ê-âhkosiyan
3s âhkosiw ê-âhkosit
1p nitâhkosinân ê-âhkosiyâhk
21 kitâhkosinaw
kitâhkosinânaw
ê-âhkosiyahk
2p kitâhkosinâwâw ê-âhkosiyêk
3p âhkosiwak ê-âhkosicik
4 âhkosiyiwa ê-âhkosiyit
X âhkosiniwan
âhkosiniwiw
âhkosinâniwan
ê-âhkosihk
ê-âhkosiniwahk
ê-âhkosinâniwahk
PAST TENSE
Independent Conjunct
1s nikî-âhkosin ê-kî-âhkosiyân
2s kikî-âhkosin ê-kî-âhkosiyan
3s kî-âhkosiw ê-kî-âhkosit
1p nikî-âhkosinân ê-kî-âhkosiyâhk
21 kikî-âhkosinaw
kikî-âhkosinânaw
ê-kî-âhkosiyahk
2p kikî-âhkosinâwâw ê-kî-âhkosiyêk
3p kî-âhkosiwak ê-kî-âhkosicik
4 kî-âhkosiyiwa ê-kî-âhkosiyit
FUTURE INTENTIONAL TENSE
Independent Conjunct
1s niwî-âhkosin ê-wî-âhkosiyân
2s kiwî-âhkosin ê-wî-âhkosiyan
3s wî-âhkosiw ê-wî-âhkosit
1p niwî-âhkosinân ê-wî-âhkosiyâhk
21 kiwî-âhkosinaw
kiwî-âhkosinânaw
ê-wî-âhkosiyahk
2p kiwî-âhkosinâwâw ê-wî-âhkosiyêk
3p wî-âhkosiwak ê-wî-âhkosicik
4 wî-âhkosiyiwa ê-wî-âhkosiyit
FUTURE DEFINITE TENSE
Independent
1s nika-âhkosin
2s kika-âhkosin
3s ka-âhkosiw
1p nika-âhkosinân
21 kika-âhkosinaw
kika-âhkosinânaw
2p kika-âhkosinâwâw
3p ka-âhkosiwak
4 ka-âhkosiyiwa
FUTURE/INFINITIVE
Conjunct: ka- Conjunct: ta-
1s ka-âhkosiyân ta-âhkosiyân
2s ka-âhkosiyan ta-âhkosiyan
3s ka-âhkosit ta-âhkosit
1p ka-âhkosiyâhk ta-âhkosiyâhk
21 ka-âhkosiyahk ta-âhkosiyahk
2p ka-âhkosiyêk ta-âhkosiyêk
3p ka-âhkosicik ta-âhkosicik
4 ka-âhkosiyit ta-âhkosiyit
FUTURE CONDITIONAL
1s âhkosiyâni
2s âhkosiyani
3s âhkosici
1p âhkosiyâhki
21 âhkosiyahko
âhkosiyahki
2p âhkosiyêko
3p âhkositwâwi
4 âhkosiyici
IMPERATIVE
Immediate Delayed
2s âhkosi âhkosihkan
21 âhkositân âhkosihkahk
2p âhkosik âhkosihkêk

âhkosiw (Verb, VAI)

Loading recordings...

âhkosiw
  • ← √âhkosi- +  Verb +  Animate Intransitive +  Independent +  Present +  Actor: 3rd Person Singular
  • masinahikêwina →

acâhkosiwiw (Verb, VAI)

Loading recordings...

ahkosiwtapan (Noun)

Loading recordings...

miyâhkosiw (Verb, VAI)

Loading recordings...

mâci-âhkosiw (Verb, VAI)

Loading recordings...

ocâhkosiw (Verb, VAI)

Loading recordings...

otâhkosiw (Noun, NA-2)

Loading recordings...

pâhkahkosiwiw (Verb, VAI)

Loading recordings...

pâhkosiw (Verb, VAI)

Loading recordings...

pôn-âhkosiw (Verb, VAI)

Loading recordings...

âhkosiwin (Noun, NI-1)

Loading recordings...

âhkosiwinis (Noun, NI-1)

Loading recordings...

âhkosîwasinahikan (Noun, NI-1)

Loading recordings...

âhkosîwikamik (Noun, NI-3)

Loading recordings...

âhkosîwikamikos (Noun, NI-1)

Loading recordings...

More information about this word

  • ← Verb +  Animate Intransitive +  Independent +  Present +  Actor: 3rd Person Singular
  • masinahikêwina →
  • ← Verb +  Animate Intransitive +  Independent +  Present +  Actor: 3rd Person Singular
  • masinahikêwina →