One iyinimin
Many iyinimina
In/On iyiniminihk
Smaller/younger/lesser
One iyiniminis
iyiniminisis
Ownership
One
my nitiyinimin
your (one) kitiyinimin
his/her otiyinimin
One iyinimin
Many iyinimina
In/On iyiniminihk
Smaller/younger/lesser
One iyiniminis
iyiniminisis
Many iyiniminisa
iyiniminisisa
In/On iyiniminisihk
iyiniminisisihk
Ownership
One Many In/On
my nitiyinimin nitiyinimina nitiyiniminihk
your (one) kitiyinimin kitiyinimina kitiyiniminihk
his/her otiyinimin otiyinimina otiyiniminihk
our nitiyinimininân nitiyinimininâna nitiyinimininâhk
your and our kitiyinimininaw kitiyinimininawa kitiyinimininâhk
your (all) kitiyiniminiwâw kitiyiniminiwâwa kitiyiniminiwâhk
their otiyiniminiwâw otiyiniminiwâwa otiyiniminiwâhk
his/her/their (further) otiyiniminiyiw otiyiniminiyiwa otiyiniminiyihk
Smaller/younger/lesser
Ownership
One Many In/On
my niciyiniminis
niciyiniminisis
niciyiniminisa
niciyiniminisisa
niciyiniminisihk
niciyiniminisisihk
your (one) kiciyiniminis
kiciyiniminisis
kiciyiniminisa
kiciyiniminisisa
kiciyiniminisihk
kiciyiniminisisihk
his/her ociyiniminis
ociyiniminisis
ociyiniminisa
ociyiniminisisa
ociyiniminisihk
ociyiniminisisihk
our niciyiniminisinân
niciyiniminisisinân
niciyiniminisinâna
niciyiniminisisinâna
niciyiniminisinâhk
niciyiniminisisinâhk
your and our kiciyiniminisinaw
kiciyiniminisisinaw
kiciyiniminisinawa
kiciyiniminisisinawa
kiciyiniminisinâhk
kiciyiniminisisinâhk
your (all) kiciyiniminisiwâw
kiciyiniminisisiwâw
kiciyiniminisiwâwa
kiciyiniminisisiwâwa
kiciyiniminisiwâhk
kiciyiniminisisiwâhk
their ociyiniminisiwâw
ociyiniminisisiwâw
ociyiniminisiwâwa
ociyiniminisisiwâwa
ociyiniminisiwâhk
ociyiniminisisiwâhk
his/her/their (further) ociyiniminisiyiw
ociyiniminisisiyiw
ociyiniminisiyiwa
ociyiniminisisiyiwa
ociyiniminisiyihk
ociyiniminisisiyihk
Singular iyinimin
Plural iyinimina
Locative iyiniminihk
DIMINUTIVE
Singular iyiniminis
iyiniminisis
Plural iyiniminisa
iyiniminisisa
Locative iyiniminisihk
iyiniminisisihk
POSSESSION
Singular Plural Locative
1s nitiyinimin nitiyinimina nitiyiniminihk
2s kitiyinimin kitiyinimina kitiyiniminihk
3s otiyinimin otiyinimina otiyiniminihk
1p nitiyinimininân nitiyinimininâna nitiyinimininâhk
21 kitiyinimininaw kitiyinimininawa kitiyinimininâhk
2p kitiyiniminiwâw kitiyiniminiwâwa kitiyiniminiwâhk
3p otiyiniminiwâw otiyiniminiwâwa otiyiniminiwâhk
4 otiyiniminiyiw otiyiniminiyiwa otiyiniminiyihk
DIMINUTIVE POSSESSION
Singular Plural Locative
1s niciyiniminis
niciyiniminisis
niciyiniminisa
niciyiniminisisa
niciyiniminisihk
niciyiniminisisihk
2s kiciyiniminis
kiciyiniminisis
kiciyiniminisa
kiciyiniminisisa
kiciyiniminisihk
kiciyiniminisisihk
3s ociyiniminis
ociyiniminisis
ociyiniminisa
ociyiniminisisa
ociyiniminisihk
ociyiniminisisihk
1p niciyiniminisinân
niciyiniminisisinân
niciyiniminisinâna
niciyiniminisisinâna
niciyiniminisinâhk
niciyiniminisisinâhk
21 kiciyiniminisinaw
kiciyiniminisisinaw
kiciyiniminisinawa
kiciyiniminisisinawa
kiciyiniminisinâhk
kiciyiniminisisinâhk
2p kiciyiniminisiwâw
kiciyiniminisisiwâw
kiciyiniminisiwâwa
kiciyiniminisisiwâwa
kiciyiniminisiwâhk
kiciyiniminisisiwâhk
3p ociyiniminisiwâw
ociyiniminisisiwâw
ociyiniminisiwâwa
ociyiniminisisiwâwa
ociyiniminisiwâhk
ociyiniminisisiwâhk
4 ociyiniminisiyiw
ociyiniminisisiyiw
ociyiniminisiyiwa
ociyiniminisisiyiwa
ociyiniminisiyihk
ociyiniminisisiyihk

iyinimin (Noun, NI-1)

Loading recordings...

iyinimin

iyiniminiskâw (Verb, VII)

Loading recordings...

More information about this word