Something is happening now
ni-/ki- word ê-/kâ- word
I nikisîn ê-kisîyân
you (one) kikisîn ê-kisîyan
s/he kisîw ê-kisît
we nikisînân ê-kisîyâhk
you and we kikisînaw
kikisînânaw
ê-kisîyahk
you (all) kikisînâwâw ê-kisîyêk
they kisîwak ê-kisîcik
s/he/they (further) kisîyiwa ê-kisîyit
someone kisîniwiw
kisîniwan
kisînâniwan
ê-kisîhk
ê-kisîniwahk
ê-kisînâniwahk
Command/Request
Right now
you (one) kisî
Something is happening now
ni-/ki- word ê-/kâ- word
I nikisîn ê-kisîyân
you (one) kikisîn ê-kisîyan
s/he kisîw ê-kisît
we nikisînân ê-kisîyâhk
you and we kikisînaw
kikisînânaw
ê-kisîyahk
you (all) kikisînâwâw ê-kisîyêk
they kisîwak ê-kisîcik
s/he/they (further) kisîyiwa ê-kisîyit
someone kisîniwiw
kisîniwan
kisînâniwan
ê-kisîhk
ê-kisîniwahk
ê-kisînâniwahk
Something happened earlier
ni-/ki- word ê-/kâ- word
I nikî-kisîn ê-kî-kisîyân
you (one) kikî-kisîn ê-kî-kisîyan
s/he kî-kisîw ê-kî-kisît
we nikî-kisînân ê-kî-kisîyâhk
you and we kikî-kisînaw
kikî-kisînânaw
ê-kî-kisîyahk
you (all) kikî-kisînâwâw ê-kî-kisîyêk
they kî-kisîwak ê-kî-kisîcik
s/he/they (further) kî-kisîyiwa ê-kî-kisîyit
Someone wants something to happen
ni-/ki- word ê-/kâ- word
I niwî-kisîn ê-wî-kisîyân
you (one) kiwî-kisîn ê-wî-kisîyan
s/he wî-kisîw ê-wî-kisît
we niwî-kisînân ê-wî-kisîyâhk
you and we kiwî-kisînaw
kiwî-kisînânaw
ê-wî-kisîyahk
you (all) kiwî-kisînâwâw ê-wî-kisîyêk
they wî-kisîwak ê-wî-kisîcik
s/he/they (further) wî-kisîyiwa ê-wî-kisîyit
Something will certainly happen
ni-/ki- word
I nika-kisîn
you (one) kika-kisîn
s/he ka-kisîw
we nika-kisînân
you and we kika-kisînaw
kika-kisînânaw
you (all) kika-kisînâwâw
they ka-kisîwak
s/he/they (further) ka-kisîyiwa
For something to happen
ka- word ta- word
I ka-kisîyân ta-kisîyân
you (one) ka-kisîyan ta-kisîyan
s/he ka-kisît ta-kisît
we ka-kisîyâhk ta-kisîyâhk
you and we ka-kisîyahk ta-kisîyahk
you (all) ka-kisîyêk ta-kisîyêk
they ka-kisîcik ta-kisîcik
s/he/they (further) ka-kisîyit ta-kisîyit
When something happens
I kisîyâni
you (one) kisîyani
s/he kisîci
we kisîyâhki
you and we kisîyahki
kisîyahko
you (all) kisîyêko
they kisîtwâwi
s/he/they (further) kisîyici
Command/Request
Right now Later on
you (one) kisî kisîhkan
you and we kisîtân kisîhkahk
you (all) kisîk kisîhkêk
PRESENT TENSE
Independent Conjunct
1s nikisîn ê-kisîyân
2s kikisîn ê-kisîyan
3s kisîw ê-kisît
1p nikisînân ê-kisîyâhk
21 kikisînaw
kikisînânaw
ê-kisîyahk
2p kikisînâwâw ê-kisîyêk
3p kisîwak ê-kisîcik
4 kisîyiwa ê-kisîyit
X kisîniwiw
kisîniwan
kisînâniwan
ê-kisîhk
ê-kisîniwahk
ê-kisînâniwahk
PAST TENSE
Independent Conjunct
1s nikî-kisîn ê-kî-kisîyân
2s kikî-kisîn ê-kî-kisîyan
3s kî-kisîw ê-kî-kisît
1p nikî-kisînân ê-kî-kisîyâhk
21 kikî-kisînaw
kikî-kisînânaw
ê-kî-kisîyahk
2p kikî-kisînâwâw ê-kî-kisîyêk
3p kî-kisîwak ê-kî-kisîcik
4 kî-kisîyiwa ê-kî-kisîyit
FUTURE INTENTIONAL TENSE
Independent Conjunct
1s niwî-kisîn ê-wî-kisîyân
2s kiwî-kisîn ê-wî-kisîyan
3s wî-kisîw ê-wî-kisît
1p niwî-kisînân ê-wî-kisîyâhk
21 kiwî-kisînaw
kiwî-kisînânaw
ê-wî-kisîyahk
2p kiwî-kisînâwâw ê-wî-kisîyêk
3p wî-kisîwak ê-wî-kisîcik
4 wî-kisîyiwa ê-wî-kisîyit
FUTURE DEFINITE TENSE
Independent
1s nika-kisîn
2s kika-kisîn
3s ka-kisîw
1p nika-kisînân
21 kika-kisînaw
kika-kisînânaw
2p kika-kisînâwâw
3p ka-kisîwak
4 ka-kisîyiwa
FUTURE/INFINITIVE
Conjunct: ka- Conjunct: ta-
1s ka-kisîyân ta-kisîyân
2s ka-kisîyan ta-kisîyan
3s ka-kisît ta-kisît
1p ka-kisîyâhk ta-kisîyâhk
21 ka-kisîyahk ta-kisîyahk
2p ka-kisîyêk ta-kisîyêk
3p ka-kisîcik ta-kisîcik
4 ka-kisîyit ta-kisîyit
FUTURE CONDITIONAL
1s kisîyâni
2s kisîyani
3s kisîci
1p kisîyâhki
21 kisîyahki
kisîyahko
2p kisîyêko
3p kisîtwâwi
4 kisîyici
IMPERATIVE
Immediate Delayed
2s kisî kisîhkan
21 kisîtân kisîhkahk
2p kisîk kisîhkêk

kisîw (Verb, VAI)

Loading recordings...

pê-wâh-tâh-kisîw
pê-wâh-ta-kisîw
Something is happening now
ni-/ki- word ê-/kâ- word
I nipêyâhtakisin ê-pêyâhtakisiyân
you (one) kipêyâhtakisin ê-pêyâhtakisiyan
s/he pêyâhtakisiw ê-pêyâhtakisit
we nipêyâhtakisinân ê-pêyâhtakisiyâhk
you and we kipêyâhtakisinaw
kipêyâhtakisinânaw
ê-pêyâhtakisiyahk
you (all) kipêyâhtakisinâwâw ê-pêyâhtakisiyêk
they pêyâhtakisiwak ê-pêyâhtakisicik
s/he/they (further) pêyâhtakisiyiwa ê-pêyâhtakisiyit
someone pêyâhtakisiniwiw
pêyâhtakisiniwan
pêyâhtakisinâniwan
ê-pêyâhtakisihk
ê-pêyâhtakisiniwahk
ê-pêyâhtakisinâniwahk
Command/Request
Right now
you (one) pêyâhtakisi
Something is happening now
ni-/ki- word ê-/kâ- word
I nipêyâhtakisin ê-pêyâhtakisiyân
you (one) kipêyâhtakisin ê-pêyâhtakisiyan
s/he pêyâhtakisiw ê-pêyâhtakisit
we nipêyâhtakisinân ê-pêyâhtakisiyâhk
you and we kipêyâhtakisinaw
kipêyâhtakisinânaw
ê-pêyâhtakisiyahk
you (all) kipêyâhtakisinâwâw ê-pêyâhtakisiyêk
they pêyâhtakisiwak ê-pêyâhtakisicik
s/he/they (further) pêyâhtakisiyiwa ê-pêyâhtakisiyit
someone pêyâhtakisiniwiw
pêyâhtakisiniwan
pêyâhtakisinâniwan
ê-pêyâhtakisihk
ê-pêyâhtakisiniwahk
ê-pêyâhtakisinâniwahk
Something happened earlier
ni-/ki- word ê-/kâ- word
I nikî-pêyâhtakisin ê-kî-pêyâhtakisiyân
you (one) kikî-pêyâhtakisin ê-kî-pêyâhtakisiyan
s/he kî-pêyâhtakisiw ê-kî-pêyâhtakisit
we nikî-pêyâhtakisinân ê-kî-pêyâhtakisiyâhk
you and we kikî-pêyâhtakisinaw
kikî-pêyâhtakisinânaw
ê-kî-pêyâhtakisiyahk
you (all) kikî-pêyâhtakisinâwâw ê-kî-pêyâhtakisiyêk
they kî-pêyâhtakisiwak ê-kî-pêyâhtakisicik
s/he/they (further) kî-pêyâhtakisiyiwa ê-kî-pêyâhtakisiyit
Someone wants something to happen
ni-/ki- word ê-/kâ- word
I niwî-pêyâhtakisin ê-wî-pêyâhtakisiyân
you (one) kiwî-pêyâhtakisin ê-wî-pêyâhtakisiyan
s/he wî-pêyâhtakisiw ê-wî-pêyâhtakisit
we niwî-pêyâhtakisinân ê-wî-pêyâhtakisiyâhk
you and we kiwî-pêyâhtakisinaw
kiwî-pêyâhtakisinânaw
ê-wî-pêyâhtakisiyahk
you (all) kiwî-pêyâhtakisinâwâw ê-wî-pêyâhtakisiyêk
they wî-pêyâhtakisiwak ê-wî-pêyâhtakisicik
s/he/they (further) wî-pêyâhtakisiyiwa ê-wî-pêyâhtakisiyit
Something will certainly happen
ni-/ki- word
I nika-pêyâhtakisin
you (one) kika-pêyâhtakisin
s/he ka-pêyâhtakisiw
we nika-pêyâhtakisinân
you and we kika-pêyâhtakisinaw
kika-pêyâhtakisinânaw
you (all) kika-pêyâhtakisinâwâw
they ka-pêyâhtakisiwak
s/he/they (further) ka-pêyâhtakisiyiwa
For something to happen
ka- word ta- word
I ka-pêyâhtakisiyân ta-pêyâhtakisiyân
you (one) ka-pêyâhtakisiyan ta-pêyâhtakisiyan
s/he ka-pêyâhtakisit ta-pêyâhtakisit
we ka-pêyâhtakisiyâhk ta-pêyâhtakisiyâhk
you and we ka-pêyâhtakisiyahk ta-pêyâhtakisiyahk
you (all) ka-pêyâhtakisiyêk ta-pêyâhtakisiyêk
they ka-pêyâhtakisicik ta-pêyâhtakisicik
s/he/they (further) ka-pêyâhtakisiyit ta-pêyâhtakisiyit
When something happens
I pêyâhtakisiyâni
you (one) pêyâhtakisiyani
s/he pêyâhtakisici
we pêyâhtakisiyâhki
you and we pêyâhtakisiyahki
pêyâhtakisiyahko
you (all) pêyâhtakisiyêko
they pêyâhtakisitwâwi
s/he/they (further) pêyâhtakisiyici
Command/Request
Right now Later on
you (one) pêyâhtakisi pêyâhtakisihkan
you and we pêyâhtakisitân pêyâhtakisihkahk
you (all) pêyâhtakisik pêyâhtakisihkêk
PRESENT TENSE
Independent Conjunct
1s nipêyâhtakisin ê-pêyâhtakisiyân
2s kipêyâhtakisin ê-pêyâhtakisiyan
3s pêyâhtakisiw ê-pêyâhtakisit
1p nipêyâhtakisinân ê-pêyâhtakisiyâhk
21 kipêyâhtakisinaw
kipêyâhtakisinânaw
ê-pêyâhtakisiyahk
2p kipêyâhtakisinâwâw ê-pêyâhtakisiyêk
3p pêyâhtakisiwak ê-pêyâhtakisicik
4 pêyâhtakisiyiwa ê-pêyâhtakisiyit
X pêyâhtakisiniwiw
pêyâhtakisiniwan
pêyâhtakisinâniwan
ê-pêyâhtakisihk
ê-pêyâhtakisiniwahk
ê-pêyâhtakisinâniwahk
PAST TENSE
Independent Conjunct
1s nikî-pêyâhtakisin ê-kî-pêyâhtakisiyân
2s kikî-pêyâhtakisin ê-kî-pêyâhtakisiyan
3s kî-pêyâhtakisiw ê-kî-pêyâhtakisit
1p nikî-pêyâhtakisinân ê-kî-pêyâhtakisiyâhk
21 kikî-pêyâhtakisinaw
kikî-pêyâhtakisinânaw
ê-kî-pêyâhtakisiyahk
2p kikî-pêyâhtakisinâwâw ê-kî-pêyâhtakisiyêk
3p kî-pêyâhtakisiwak ê-kî-pêyâhtakisicik
4 kî-pêyâhtakisiyiwa ê-kî-pêyâhtakisiyit
FUTURE INTENTIONAL TENSE
Independent Conjunct
1s niwî-pêyâhtakisin ê-wî-pêyâhtakisiyân
2s kiwî-pêyâhtakisin ê-wî-pêyâhtakisiyan
3s wî-pêyâhtakisiw ê-wî-pêyâhtakisit
1p niwî-pêyâhtakisinân ê-wî-pêyâhtakisiyâhk
21 kiwî-pêyâhtakisinaw
kiwî-pêyâhtakisinânaw
ê-wî-pêyâhtakisiyahk
2p kiwî-pêyâhtakisinâwâw ê-wî-pêyâhtakisiyêk
3p wî-pêyâhtakisiwak ê-wî-pêyâhtakisicik
4 wî-pêyâhtakisiyiwa ê-wî-pêyâhtakisiyit
FUTURE DEFINITE TENSE
Independent
1s nika-pêyâhtakisin
2s kika-pêyâhtakisin
3s ka-pêyâhtakisiw
1p nika-pêyâhtakisinân
21 kika-pêyâhtakisinaw
kika-pêyâhtakisinânaw
2p kika-pêyâhtakisinâwâw
3p ka-pêyâhtakisiwak
4 ka-pêyâhtakisiyiwa
FUTURE/INFINITIVE
Conjunct: ka- Conjunct: ta-
1s ka-pêyâhtakisiyân ta-pêyâhtakisiyân
2s ka-pêyâhtakisiyan ta-pêyâhtakisiyan
3s ka-pêyâhtakisit ta-pêyâhtakisit
1p ka-pêyâhtakisiyâhk ta-pêyâhtakisiyâhk
21 ka-pêyâhtakisiyahk ta-pêyâhtakisiyahk
2p ka-pêyâhtakisiyêk ta-pêyâhtakisiyêk
3p ka-pêyâhtakisicik ta-pêyâhtakisicik
4 ka-pêyâhtakisiyit ta-pêyâhtakisiyit
FUTURE CONDITIONAL
1s pêyâhtakisiyâni
2s pêyâhtakisiyani
3s pêyâhtakisici
1p pêyâhtakisiyâhki
21 pêyâhtakisiyahki
pêyâhtakisiyahko
2p pêyâhtakisiyêko
3p pêyâhtakisitwâwi
4 pêyâhtakisiyici
IMPERATIVE
Immediate Delayed
2s pêyâhtakisi pêyâhtakisihkan
21 pêyâhtakisitân pêyâhtakisihkahk
2p pêyâhtakisik pêyâhtakisihkêk

pêyâhtakisiw (Verb, VAI)

Loading recordings...

pêyâhtakisiw
  • ← √pêyâhtakisi- +  Verb +  Animate Intransitive +  Independent +  Present +  Actor: 3rd Person Singular
  • masinahikêwina →
Something is happening now
ni-/ki- word ê-/kâ- word
I nitahkisin ê-tahkisiyân
you (one) kitahkisin ê-tahkisiyan
s/he tahkisiw ê-tahkisit
we nitahkisinân ê-tahkisiyâhk
you and we kitahkisinaw
kitahkisinânaw
ê-tahkisiyahk
you (all) kitahkisinâwâw ê-tahkisiyêk
they tahkisiwak ê-tahkisicik
s/he/they (further) tahkisiyiwa ê-tahkisiyit
someone tahkisiniwan
tahkisiniwiw
tahkisinâniwan
ê-tahkisihk
ê-tahkisiniwahk
ê-tahkisinâniwahk
Command/Request
Right now
you (one) tahkisi
Something is happening now
ni-/ki- word ê-/kâ- word
I nitahkisin ê-tahkisiyân
you (one) kitahkisin ê-tahkisiyan
s/he tahkisiw ê-tahkisit
we nitahkisinân ê-tahkisiyâhk
you and we kitahkisinaw
kitahkisinânaw
ê-tahkisiyahk
you (all) kitahkisinâwâw ê-tahkisiyêk
they tahkisiwak ê-tahkisicik
s/he/they (further) tahkisiyiwa ê-tahkisiyit
someone tahkisiniwan
tahkisiniwiw
tahkisinâniwan
ê-tahkisihk
ê-tahkisiniwahk
ê-tahkisinâniwahk
Something happened earlier
ni-/ki- word ê-/kâ- word
I nikî-tahkisin ê-kî-tahkisiyân
you (one) kikî-tahkisin ê-kî-tahkisiyan
s/he kî-tahkisiw ê-kî-tahkisit
we nikî-tahkisinân ê-kî-tahkisiyâhk
you and we kikî-tahkisinaw
kikî-tahkisinânaw
ê-kî-tahkisiyahk
you (all) kikî-tahkisinâwâw ê-kî-tahkisiyêk
they kî-tahkisiwak ê-kî-tahkisicik
s/he/they (further) kî-tahkisiyiwa ê-kî-tahkisiyit
Someone wants something to happen
ni-/ki- word ê-/kâ- word
I niwî-tahkisin ê-wî-tahkisiyân
you (one) kiwî-tahkisin ê-wî-tahkisiyan
s/he wî-tahkisiw ê-wî-tahkisit
we niwî-tahkisinân ê-wî-tahkisiyâhk
you and we kiwî-tahkisinaw
kiwî-tahkisinânaw
ê-wî-tahkisiyahk
you (all) kiwî-tahkisinâwâw ê-wî-tahkisiyêk
they wî-tahkisiwak ê-wî-tahkisicik
s/he/they (further) wî-tahkisiyiwa ê-wî-tahkisiyit
Something will certainly happen
ni-/ki- word
I nika-tahkisin
you (one) kika-tahkisin
s/he ka-tahkisiw
we nika-tahkisinân
you and we kika-tahkisinaw
kika-tahkisinânaw
you (all) kika-tahkisinâwâw
they ka-tahkisiwak
s/he/they (further) ka-tahkisiyiwa
For something to happen
ka- word ta- word
I ka-tahkisiyân ta-tahkisiyân
you (one) ka-tahkisiyan ta-tahkisiyan
s/he ka-tahkisit ta-tahkisit
we ka-tahkisiyâhk ta-tahkisiyâhk
you and we ka-tahkisiyahk ta-tahkisiyahk
you (all) ka-tahkisiyêk ta-tahkisiyêk
they ka-tahkisicik ta-tahkisicik
s/he/they (further) ka-tahkisiyit ta-tahkisiyit
When something happens
I tahkisiyâni
you (one) tahkisiyani
s/he tahkisici
we tahkisiyâhki
you and we tahkisiyahko
tahkisiyahki
you (all) tahkisiyêko
they tahkisitwâwi
s/he/they (further) tahkisiyici
Command/Request
Right now Later on
you (one) tahkisi tahkisihkan
you and we tahkisitân tahkisihkahk
you (all) tahkisik tahkisihkêk
PRESENT TENSE
Independent Conjunct
1s nitahkisin ê-tahkisiyân
2s kitahkisin ê-tahkisiyan
3s tahkisiw ê-tahkisit
1p nitahkisinân ê-tahkisiyâhk
21 kitahkisinaw
kitahkisinânaw
ê-tahkisiyahk
2p kitahkisinâwâw ê-tahkisiyêk
3p tahkisiwak ê-tahkisicik
4 tahkisiyiwa ê-tahkisiyit
X tahkisiniwan
tahkisiniwiw
tahkisinâniwan
ê-tahkisihk
ê-tahkisiniwahk
ê-tahkisinâniwahk
PAST TENSE
Independent Conjunct
1s nikî-tahkisin ê-kî-tahkisiyân
2s kikî-tahkisin ê-kî-tahkisiyan
3s kî-tahkisiw ê-kî-tahkisit
1p nikî-tahkisinân ê-kî-tahkisiyâhk
21 kikî-tahkisinaw
kikî-tahkisinânaw
ê-kî-tahkisiyahk
2p kikî-tahkisinâwâw ê-kî-tahkisiyêk
3p kî-tahkisiwak ê-kî-tahkisicik
4 kî-tahkisiyiwa ê-kî-tahkisiyit
FUTURE INTENTIONAL TENSE
Independent Conjunct
1s niwî-tahkisin ê-wî-tahkisiyân
2s kiwî-tahkisin ê-wî-tahkisiyan
3s wî-tahkisiw ê-wî-tahkisit
1p niwî-tahkisinân ê-wî-tahkisiyâhk
21 kiwî-tahkisinaw
kiwî-tahkisinânaw
ê-wî-tahkisiyahk
2p kiwî-tahkisinâwâw ê-wî-tahkisiyêk
3p wî-tahkisiwak ê-wî-tahkisicik
4 wî-tahkisiyiwa ê-wî-tahkisiyit
FUTURE DEFINITE TENSE
Independent
1s nika-tahkisin
2s kika-tahkisin
3s ka-tahkisiw
1p nika-tahkisinân
21 kika-tahkisinaw
kika-tahkisinânaw
2p kika-tahkisinâwâw
3p ka-tahkisiwak
4 ka-tahkisiyiwa
FUTURE/INFINITIVE
Conjunct: ka- Conjunct: ta-
1s ka-tahkisiyân ta-tahkisiyân
2s ka-tahkisiyan ta-tahkisiyan
3s ka-tahkisit ta-tahkisit
1p ka-tahkisiyâhk ta-tahkisiyâhk
21 ka-tahkisiyahk ta-tahkisiyahk
2p ka-tahkisiyêk ta-tahkisiyêk
3p ka-tahkisicik ta-tahkisicik
4 ka-tahkisiyit ta-tahkisiyit
FUTURE CONDITIONAL
1s tahkisiyâni
2s tahkisiyani
3s tahkisici
1p tahkisiyâhki
21 tahkisiyahko
tahkisiyahki
2p tahkisiyêko
3p tahkisitwâwi
4 tahkisiyici
IMPERATIVE
Immediate Delayed
2s tahkisi tahkisihkan
21 tahkisitân tahkisihkahk
2p tahkisik tahkisihkêk

tahkisiw (Verb, VAI)

Loading recordings...

pê-wâh-tahkisiw

More information about this word

  • ← Verb +  Animate Intransitive +  Independent +  Present +  Actor: 3rd Person Singular
  • masinahikêwina →