Something is happening now
ni-/ki- word ê-/kâ- word
it sakâw ê-sakâk
they sakâwa ê-sakâki
it (further) sakâyiw ê-sakâyik
they (further) sakâyiwa ê-sakâyiki
Something happened earlier
ni-/ki- word ê-/kâ- word
it kî-sakâw ê-kî-sakâk
they kî-sakâwa ê-kî-sakâki
it (further) kî-sakâyiw ê-kî-sakâyik
they (further) kî-sakâyiwa ê-kî-sakâyiki
Someone wants something to happen
ni-/ki- word ê-/kâ- word
it wî-sakâw ê-wî-sakâk
they wî-sakâwa ê-wî-sakâki
it (further) wî-sakâyiw ê-wî-sakâyik
they (further) wî-sakâyiwa ê-wî-sakâyiki
Something will certainly happen
ni-/ki- word
it ka-sakâw
they ka-sakâwa
it (further) ka-sakâyiw
they (further) ka-sakâyiwa
For something to happen
ka- word ta- word
it ka-sakâk ta-sakâk
they ka-sakâki ta-sakâki
it (further) ka-sakâyik ta-sakâyik
they (further) ka-sakâyiki ta-sakâyiki
When something happens
it sakâki
they sakâkwâwi
it (further) sakâyiki
they (further) sakâyikwâwi
PRESENT TENSE
Independent Conjunct
3s sakâw ê-sakâk
3p sakâwa ê-sakâki
4s sakâyiw ê-sakâyik
4p sakâyiwa ê-sakâyiki
PAST TENSE
Independent Conjunct
3s kî-sakâw ê-kî-sakâk
3p kî-sakâwa ê-kî-sakâki
4s kî-sakâyiw ê-kî-sakâyik
4p kî-sakâyiwa ê-kî-sakâyiki
FUTURE INTENTIONAL TENSE
Independent Conjunct
3s wî-sakâw ê-wî-sakâk
3p wî-sakâwa ê-wî-sakâki
4s wî-sakâyiw ê-wî-sakâyik
4p wî-sakâyiwa ê-wî-sakâyiki
FUTURE DEFINITE TENSE
Independent
3s ka-sakâw
3p ka-sakâwa
4s ka-sakâyiw
4p ka-sakâyiwa
FUTURE/INFINITIVE
ka-Conjunct ta-Conjunct
3s ka-sakâk ta-sakâk
3p ka-sakâki ta-sakâki
4s ka-sakâyik ta-sakâyik
4p ka-sakâyiki ta-sakâyiki
FUTURE CONDITIONAL
3s sakâki
3p sakâkwâwi
4s sakâyiki
4p sakâyikwâwi

sakâw (Verb, VII)

Loading recordings...

sakâw
  • ← √sakâ- +  Verb +  Inanimate Intransitive +  Independent +  Present +  Actor: 3rd Person Singular
  • masinahikêwina →
One sakâw
Many sakâwa
In/On sakâhk
Smaller/younger/lesser
One sakâs
Many sakâsa
In/On sakâsihk
Ownership
One Many In/On
my nisakâw nisakâwa nisakâhk
your (one) kisakâw kisakâwa kisakâhk
his/her osakâw osakâwa osakâhk
our nisakânân nisakânâna nisakânâhk
your and our kisakânaw kisakânawa kisakânâhk
your (all) kisakâwâw kisakâwâwa kisakâwâhk
their osakâwâw osakâwâwa osakâwâhk
his/her/their (further) osakâyiw osakâyiwa osakâyihk
Smaller/younger/lesser
Ownership
One Many In/On
my nisakâs nisakâsa nisakâsihk
your (one) kisakâs kisakâsa kisakâsihk
his/her osakâs osakâsa osakâsihk
our nisakâsinân nisakâsinâna nisakâsinâhk
your and our kisakâsinaw kisakâsinawa kisakâsinâhk
your (all) kisakâsiwâw kisakâsiwâwa kisakâsiwâhk
their osakâsiwâw osakâsiwâwa osakâsiwâhk
his/her/their (further) osakâsiyiw osakâsiyiwa osakâsiyihk
Singular sakâw
Plural sakâwa
Locative sakâhk
DIMINUTIVE
Singular sakâs
Plural sakâsa
Locative sakâsihk
POSSESSION
Singular Plural Locative
1s nisakâw nisakâwa nisakâhk
2s kisakâw kisakâwa kisakâhk
3s osakâw osakâwa osakâhk
1p nisakânân nisakânâna nisakânâhk
21 kisakânaw kisakânawa kisakânâhk
2p kisakâwâw kisakâwâwa kisakâwâhk
3p osakâwâw osakâwâwa osakâwâhk
4 osakâyiw osakâyiwa osakâyihk
DIMINUTIVE POSSESSION
Singular Plural Locative
1s nisakâs nisakâsa nisakâsihk
2s kisakâs kisakâsa kisakâsihk
3s osakâs osakâsa osakâsihk
1p nisakâsinân nisakâsinâna nisakâsinâhk
21 kisakâsinaw kisakâsinawa kisakâsinâhk
2p kisakâsiwâw kisakâsiwâwa kisakâsiwâhk
3p osakâsiwâw osakâsiwâwa osakâsiwâhk
4 osakâsiyiw osakâsiyiwa osakâsiyihk

sakâw (Noun, NI-2)

Loading recordings...

sakâw

misakâw (Verb, VAI)

Loading recordings...

sakâwaskosiya (Noun, NI-2)

Loading recordings...

sakâwi-mîciwin (Noun, NI-1)

Loading recordings...

sakâwi-pihêw (Noun, NA-2)

Loading recordings...

sakâwi-pimâcihowin (Noun, NI-1)

Loading recordings...

sakâwi-pisiskiw (Noun, NA-2)

Loading recordings...

sakâwiyiniw (Noun, NA-2)

Loading recordings...

sakâwiyinîwiw (Verb, VAI)

Loading recordings...

sâkâwanêhtâw (Verb, VTI)

Loading recordings...

sâkâwâpisk (Noun, NI-3)

Loading recordings...

sâkâwâsin (Verb, VII)

Loading recordings...

sâkâwâw (Verb, VII)

Loading recordings...

sâsâkawâpiskos (Noun, NA-1)

Loading recordings...

wîsakâwikanêsin (Verb, VAI)

Loading recordings...

wîsakâwikanêw (Verb, VAI)

Loading recordings...

More information about this word

  • ← Verb +  Inanimate Intransitive +  Independent +  Present +  Actor: 3rd Person Singular
  • masinahikêwina →